10 años de investigación en ResearchGate

Diez años de investigación en ResearchGate: una revisión del alcance utilizando Google Scholar (2008-2017)”

El objetivo de este artículo es analizar cuantitativamente los artículos publicados durante el período 2008-2017 sobre el sitio de redes sociales académicas ResearchGate. Para ello se llevó a cabo una revisión bibliométrica de los documentos recuperados mediante Google Scholar, limitada a las publicaciones que contenían la palabra “ResearchGate” en su título y que se publicaron entre 2008 y 2017. La búsqueda arrojó 159 documentos, una vez que se filtró una lista preliminar de 386 documentos recuperados de Google Scholar, lo que eliminó alrededor del 60% de los resultados que eran citas bibliográficas y no documentos. Los documentos en revistas fueron los más numerosos (n = 73; 46%), seguidos por los documentos de conferencias (n = 31; 19,5%). Con ocho publicaciones, dos estudiosos españoles (Delgado López-Cózar y Orduña-Malea, que fueron coautores en cada caso) fueron los autores más prolíficos que escribieron sobre este tema durante el período de diez años. Las palabras clave más utilizadas en los documentos fueron ‘ResearchGate’ y ‘Altmetrics’. Las publicaciones fueron citadas con frecuencia desde 2014 (más del 90% del total de las citas cayeron en ese período), y las que tenían más de un autor fueron las más citadas. Los autores de los documentos fueron principalmente bibliotecarios y profesionales de las ciencias de la información, que escribieron principalmente como coautores con colegas de sus propias instituciones, en su mayoría publicados en inglés.

Libros de texto gratuitos de OpenStax

La mitad de todas las universidades y tres millones de estudiantes usan libros de texto gratuitos de OpenStax

Casi 3 millones de estudiantes están ahorrando un estimado de 233 millones de dólares este año al usar libros de texto gratuitos de OpenStax, el editor de recursos educativos abiertos con sede en la Universidad de Rice.

Desde la publicación de su primer libro de texto gratuito en línea en 2012, OpenStax ha ampliado su biblioteca para proporcionar libros para más de 36 cursos universitarios y Advanced Placement®. El trabajo de la organización no solo ha ahorrado millones de dólares a los estudiantes, sino que también se le atribuye contribuir a una disrupción en la industria editorial que está bajando los precios generales de los libros de texto.

Bon estiu

Bon estiu

L’Àrea d’activitats és la responsable d’organitzar i coordinar tot el programa d’activitats amb l’objectiu d’afavorir la realització d’exercici físic.

Oferim un ventall ampli d’activitats en funció de les diferents necessitats dels diferents col·lectius.

Activitats Estiu: juny i juliol indistintament. Curs 2019/2020, matrícula des del dia 14 de maig de 2020, a les 11:00 h
Activitats Nau Gran: chikung.
Activitats Xiquets: tenis.

Documentació de les activitats al Servei d’Esport de la UV:

Tasques de millora al portal SBDInvest

Tasques de millora al portal SBDInvest

Aquest portal, SBDInvest, es va posar en marxa al gener de 2016 per part del Servei de Biblioteques (SBD) de la Universitat de València amb la finalitat de donar assessorament i su

port des de l’àmbit digital al personal docent investigador, en la seua funció investigadora.

Internet evoluciona ràpidament i tres anys després el format del portal s’ha quedat antiquat, per la qual cosa és necessari actualitzar tant la seua estructura com la seua interfície per a adaptar-lo a les noves tendències i millorar la seua usabilitat.

Per a poder treballar sense incidències, serà necessari deixar inactiu el portal durant la migració a una nova versió. Aquesta desconnexió està prevista per al dijous 11 de juliol i el divendres 12 de juliol, i s’espera que el dilluns 15 es trobe de nou operatiu i amb la nova versió en funcionament.

Nova edició dels JCR

 

Nova edició dels JCR

 El 20 de juny s’ha llançat la nova edició dels JCR, corresponent a 2018. L’eina de Clarivate Analytics ofereix una classificació de les revistes científiques basada en el Journal Impact Factor (JIF) i en les cites rebudes per les publicacions. Aquesta nova edició incorpora un total d’11.877 revistes (283 de nova inclusió), amb el seu contingut indexat a Web of Science.

La nova edició incorpora com a novetat tres categories més, una a la SCIE (Quantum Science & Technology)  i dos a la SSCI (Development Studies i Regional & Urban Planning).

A més, 17 revistes han quedat fora dels nous JCR per autocitació o acumulació de cites, i altres que estaven en estudi s’han tornat a incorporar a l’informe per no haver-se detectat cap manipulació a les cites (Journal of Nanoscience and Nanotechnology , de l’American Scientific Publishers).

Clarivate ofereix un webinar explicant totes les novetats de l’edició de 2018 el pròxim 27 de juny.

     

Més informació? La Biblioteca Respon 

Medline Publisher Portal

 Medline Publisher Portal

Medline ha llançat aquest nou portal adreçat als editors de revistes, amb la finalitat de proporcionar-los una plataforma per a la gestió del procés d’indexació de les seues publicacions  a la base de dades.

A Medline Portal Publisher, l’editor de la revista pot consultar els criteris d’indexació, presentar una sol·licitud, fer seguiment de l’estat de la petició, etc. A més, en un entorn ja conegut, ates que la interfície del portal és la mateixa que la de PubMed Central (PMC Portal Publisher).

Per als editors de revistes interessats a entrar a Medline: els requeriments d’indexació per a revistes electròniques es poden trobar a aquesta web.

Edició 2018 del SJR

Ja s’ha fet pública l’edició 2018 del Scimago Journal Ranking (SJR), el rànquing desenvolupat pel grup de recerca SCImago d’acord amb les revistes i indicadors científics per països de Scopus

Amb un total de 31971 revistes analitzades, a l’edició de 2018 Espanya baixa una posició a la classificació global per països (el Country Ranking), de l’11 al 12, amb un total de 96517 documents. L’acumulat des de 1996 ascendeix a 1376358 documents, amb una mitjana de 17,13 cites per article.

Les revistes espanyoles amb millor qualificació a aquesta edició: Revista Matemática Iberoamericana (índex SJR 1,836), International Journal of Clinical and Health Psychology (SJR 1,677) i European Journal of Anaesthesiology (SJR 1,287).

Vols saber com consultar el SJR, i com trobar l’índex de qualitat d’una revista? Consulta la nostra guia.

Dubtes amb l’Open Science?

El programa H2020 i les agències finançadores de la recerca demanden una sèrie de requeriments als investigadors, editors i  gestors de repositoris, que de vegades generen dubtes per al seu compliment.

OpenAIRE, l’iniciativa de la UE que treballa per l’assoliment de l’objectiu de l’Open Science, ofereix el servei HelpDesk amb la finalitat de recolzar els diferents grups d’interès en aquesta tasca.

El HelpDesk d’OpenAIRE s’articula mitjançant una xarxa d’experts amb representants de tots els països europeus. Ofereix assessorament mitjançant la consulta directa (24×7) i amb FAQS, webinars i workshops.

Tota la informació està disponible al catàleg de serveis d’OpenAIRE.

Nova versió MIAR 2019 Live

MIAR (Matriu d’Informació per a l’Anàlisi de Revistes) és una base de dades elaborada per la Universitat de Barcelona (UB) que identifica i analitza revistes científiques. Recentment ha publicat la versió MIAR 2019 Live en la que s’incorporen les dades de MIAR 2018 Live a l’arxiu de MIAR, que ara inclou 44.389 publicacions, 11bases de dades i 6 sistemes d’avaluació.

MIAR agrupa les revistes en grans àmbits temàtics, subdividits en camps acadèmics més específics. El sistema realitza l’encreuament entre les revistes identificades pel seu ISSN i les bases de dades que les indexen. A més, s’indica el vincle als llocs web dels editors i institucions responsables dels repertoris i fonts. També ofereix informació de la presència de la revista en sistemes d’avaluació com ara el segell de qualitat de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), el Directory of Open Access JournalsCARHUS Plus+ 2018Latindex o ERIH PLUS així com la política d’accés obert de cada publicació.

Pel que fa a la cobertura de revistes, com ja s’estableix en la versió anterior, MIAR 2019 visualitza els registres de revistes que tenen presència en, com a mínim, una base de dades bibliogràfica o repertori d’avaluació dels que traça MIAR. Aquest fet ha comportat donar de baixa aquelles revistes que no superen el llindar establert, és a dir, que tenen un ICDS (Índex Compost de Difusió Secundària) de 0,0 punts, procedents per la presència en bases de dades i repertoris.

Per a més informació podeu consultar el lloc web de MIAR.

Notícia extreta de l’Observatori de la Recerca.

 

« Siguientes entradas