Què són els perfils d’investigador? 

Els perfils d’investigador són llocs web on s’identifica a l’autor i la seua producció científica diferenciant-la de la resta d’investigadors.

Avantatges

Evita l’ambigüitat i els errors en l’atribució d’autories. També serveix per a augmentar la visibilitat, aconseguint més cites i facilitant la recuperació de les publicacions.

Tipus de perfils

Podem establir tres grups:

  • Actualitzats pel propi investigador i creats, en la majoria dels casos, per ell mateix:

Orcid    OrcID: es crea important referències bibliogràfiques de múltiples plataformes.

Roderic    RODERIC: s’actualitza a partir dels documents dipositats en el Repositori Institucional de la Universitat de València.

Publons /ResearcherID: es pot crear quan teniu treballs en Web of Science(WoS).

Google Acadèmic    Google Acadèmic / Google Scholar: el creareu a partir dels vostres treballs en aquesta plataforma.

 

  • Creats i actualitizats de forma automática (l’investigador ha de comprovar les dades i demanar, si és el cas, correccions):

Scopus    Scopus: es crea a partir de les referències bibliogràfiques d’aquesta base de dades d’Elsevier.

Dialnet    Dialnet: es crea a partir de les referències d’articles de revistes, capítols de llibres que estan inclosos en Dialnet.

  • Perfils d’autor en gestors bibliogràfics o xarxes socials:

Academia     Perfil dins de la xarxa social Academia

ResearchGate    Perfil dins de la xarxa social ResearchGate

Mendeley    Perfil dins el gestor bibliogràfic Mendeley