Autor: nunechi (Página 2 de 9)

Recomanacions per a la gestió de dades de recerca

El col·lectiu Maredata, amb l’objectiu de promoure la ciència oberta, acaba de presentar les seues Recomanacions per a la gestió de dades de recerca.

El document s’ha publicat en castellà, català i anglès, i proporciona recomanacions adreçades als investigadors, tot guiant-los en el procés de gestió de les dades en el marc d’un projecte de recerca.

El treball es fa resó dels principis FAIR (Findable, Accesible, Interoperable, Reusable) aplicables a les dades però també a les metadades que les descriuen. També proporciona eines útils per a l’elaboració del Pla de Gestió de Dades que acompanya el projecte d’investigació, i alguns consells per a les institucions que promouen la recerca: identificació i promoció de l’Open Science, treball d’assessorament i formació etc.

Científiques en xifres

Aquesta setmana celebrem el Dia de la Dona Treballadora, i compartim amb vosaltres l’última actualització (febrer de 2019) de l’informe elaborat per FECYT amb dades sobre l’impacte del treball de les dones científiques a les universitats i els diferents organismes públics de investigació.

Científicas en cifras 2017  dibuixa un panorama encara negatiu i preocupant, atés que parlem d’institucions públiques:

 • Es manté la bretxa de gènere en l’accés de dones científiques a projectes I+D+I del Pla Estatal, i en concret, com a investigadores principals.
 • Sostre de cristall a les universitats, en l’accés a càtedres i òrgans de govern.
 • Algunes àrees mantenen una infrarepresentació de dones investigadores que no varia: les Enginyeries en primer lloc, les Ciències Naturals i Agrícoles, i també les Ciències Socials, on les places de càtedra s’ocupen encara més per homes.
 • La segregació de les dones investigadores s’agreuja amb l’edat: en tots els grups d’edat s’ha assolit l’equilibri de gènere, excepte en el de majors de 54 anys, on les dones només representen un 36% del total d’investigadors.

A la part positiva: s’ha avançat molt en plans d’igualtat de gènere a les institucions, programes de formació, protocols per a protegir enfront de l’assetjament laboral i sexual, etc.

Val a dir: queda molt camí a fer, però les institucions estan fent els deures, activant les eines i els recursos apropiats per tal de capgirar l’actual situació de desigualtat. Confiem que al proper informe aquestes accions tinguen el seu reflex en unes xifres més positives.

La CRUE aprova el compromís de les universitats espanyoles per a implantar l’Open Science

Les universitats espanyoles han acordat el passat 19 de febrer de 2019 el seu compromís amb l’Open Science, una nova forma d’aproximació col·laborativa, transparent i accessible a la investigació, que implica un canvi estructural en la manera de concebre tant la investigació com la difusió dels seus resultats. L’Assemblea General de CRUE Universidades Españolas va aprovar un document que conté deu accions concretes per a impulsar la Ciència Oberta, en la mateixa línia que han seguit altres institucions i associacions europees afins.

Mitjançant aquest document, que porta per títol «Compromiso de las universidades ante la Open Science», les 76 institucions públiques i privades associades a CRUE Universidades Españolas mostren la seua disposició a impulsar, en la mesura del possible, la implantació de la Ciència Oberta mitjançant les següents accions:

 1. Fer un diagnòstic de la situació de l’accés obert a Espanya i un seguiment constant de la seua evolució de manera que la informació de què es dispose estiga sempre actualitzada.
 2. Recopilar i fer pública la despesa de les universitats per a accedir als recursos d’informació electrònics, així com per a publicar els resultats. Analitzar, a més, el sobrecost o l’estalvi que representaria per a les universitats passar del sistema actual d’accés mitjançant pagament al sistema d’accés obert immediat.
 3. Incloure l’accés obert immediat en qualsevol negociació amb els editors de publicacions científiques, i promoure al mateix temps el pagament d’un preu equitatiu que, en cap cas, ha d’implicar una despesa superior a l’actual, el qual permeta fer sostenible el sistema de comunicació científica.
 4. Impulsar un canvi cultural en els agents del sistema d’I+D mitjançant la sensibilització i la formació en l’Open Science i la promoció de comportaments ètics en la investigació.
 5. Explorar formes d’incentivar la implantació de l’Open Science amb models d’avaluació i reconeixement diferents dels actuals per a investigadors, unitats i projectes. Per a això es proposa la creació d’un grup especialitzat, integrat per representants de CRUE Universidades Españolas i dels agents que formen part del sistema estatal d’avaluació, que desenvolupe i promoga la implantació d’indicadors més comprensius, no solament quantitatius i basats en índexs d’impacte de les publicacions, sinó també qualitatius, en els quals es puguen incorporar múltiples criteris, més enllà dels purament bibliomètrics, i s’analitzen els potencials impactes de la seua utilització.
 6. Implantar dins de les universitats sistemes d’incentius i reconeixement coherents amb els objectius de l’Open Science que comporten la modificació dels actuals criteris utilitzats en les avaluacions d’investigadors, unitats i projectes.
 7. Impulsar una col·laboració conjunta amb les entitats nacionals competents per al desplegament d’una infraestructura nacional, compartida per universitats i centres d’investigació, i federada en l’European Open Science Cloud (EOSC) per a l’emmagatzematge, gestió i publicació de dades científiques d’àrees temàtiques no cobertes per infraestructures europees ja integrades en EOSC.
 8. Realitzar l’adhesió als principis de l’EOSC Declaration d’octubre del 2017, demostrant d’aquesta manera el suport de CRUE a la iniciativa i als principis de l’Open Science que en ella subjauen, i impulsar la participació activa en el seu fòrum de «stakeholders».
 9. Consolidar en el si de la CRUE un grup de treball de caràcter intersectorial sobre Open Science, coordinat amb qualsevol administració i iniciativa estatal, per a analitzar i fer el seguiment de la seua implementació en les universitats espanyoles.
 10. Fer efectiva la presència de CRUE en els fòrums nacionals i internacionals on s’estan avaluant les diferents alternatives per a dur a terme la implantació de l’Open Science.

L’Open Science es caracteritza per l’obertura no solament de les publicacions (Open Access), sinó també de les dades d’investigació, les metodologies, els processos i la implicació de la ciutadania en un entorn d’investigació i innovació responsables. En definitiva, es tracta de fer accessibles en format digital els resultats de la investigació finançada amb fons públics per a la comunitat científica que els produeix, així com per a la societat en general que els finança, potenciant la reproductibilitat de la Ciència i la reutilització dels resultats.

 

Font: CRUE Universidades Españolas

Sessions formatives de WoS en febrer a càrrec de Clarivate Analytics

Clarivate Analitycs realitzarà tres sessions formatives online en espanyol sobre la Web of Science els pròxims dies 18, 19 i 26 de febrer.

Com identificar, visualitzar i analitzar contingut en obert en la Web of Science

La identificació de publicacions en obert ja existeix en la Web of Science però saps que les últimes millores ens permeten classificar-ne la ciència en obert en cinc nivells? Saps com obtindre a l’instant els PDF d’articles d’interés i analitzar-ne l’impacte?

Data: 18 de febrer a les 12.00 (hora Madrid)

Inscripció AÇÍ

Descobreix el perfil nou de Publons: un lloc únic on l’investigador pot mostrar l’impacte de la seua investigació, introduir publicacions, visualitzar mètriques de cites de la Web of Science i afegir-ne activitats de revisió

Durant aquesta sessió s’explicaran les característiques del perfil nou de Publons que permet:

Importar les teues publicacions de la Web of Science.
Visualitzar mètriques de cites de Web of Science
Mostrar totes les teues activitats de revisió
Aprendràs com donar-se d’alta en Publons i importar publicacions de la Web of Science i d’altres fonts, i com descarregar el teu perfil.

Data: 19 de febrer a les 12.00 (hora Madrid)

Inscripció AÇÍ

Cada revista té una història: com contar la història d’una revista i entendre millor la seua posició en un camp científic amb mètriques basades en impacte i publicacions

Durant aquesta sessió s’explicaran les dades proporcionades per l’eina Incites Journal Citation Reports  i com entendre la posició d’una revista en el seu camp científic, com crear un informe de revistes en el teu camp científic, les novetats en un perfil d’una revista, com es calcula de Factor d’Impacte i el seu ús correcte, la suspensió de revistes i altres mètriques.

Data: 26 de febrer a les 12.00 (hora Madrid)

Inscripció AÇÍ

 

NO S’EXPEDEIXEN CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA

Oferta tallers setmana 11-15 febrer

El dimecres 13 de febrer la Biblioteca de Ciències de la Salut ofereix un taller adreçat al PDI de la Facultat d’Infermeria i Podologia, dins de les Jornades de Reflexió Docent de la Facultat.

El taller «La investigació en Salut» té com a objectiu assessorar els investigadors per tal d’augmentar la seua visibilitat i oferir estratègies a l’hora de triar la millor revista per a publicar. A més, es tractaran també els reptes de l’accés obert a les revistes de Salut (taxes APC, dades en obert…).

         

 •    Data: 13 de febrer a les 12:00 h.
 •    Lloc: Sala de Formació de la Biblioteca de Ciències de la Salut
 •    Duració: 1:30 h.

Fraus editorials a Salut

La Biblioteca de Ciències de la Salut ha elaborat una nova recopilació de fraus editorials a les especialitats de Salut i Medicina Clínica.

Les revistes estan identificades ara també amb el seu ISSN, cas d’existir, i documentades amb la font que justifica la seua inclusió a la llista (llistats de Beall, predatoryjournals.com, bibliografia especialitzada, etc.).

Esperem que aquesta eina siga d’interès per al personal investigador de Salut. Recordeu que podeu fer-nos arribar qualsevol consulta o suggeriment mitjançant La Biblioteca Respon.

 

Photo by rawpixel on Unsplash

 

European Open Science Cloud (EOSC): dades d’investigació al núvol

La Comissió Europea ha presentat l’estructura de govern i el nou portal European Open Science Cloud (EOSC). L’objectiu d’aquest gran projecte tecnològic europeu és proveir als investigadors d’un entorn segur per guardar, gestionar, analitzar i reutilitzar dades d’investigació amb finalitats de recerca, innovació i formació. Aquest projecte suposa un repte enorme a l’hora d’interconnectar les infraestructures, proveir el maquinari i programari necessari i, a més, implicar els investigadors i les institucions científiques.

Aquest portal representa un punt d’entrada universal amb capacitat per donar servei a 1,7 milions d’investigadors i a 70 milions de professionals en ciència, tecnologia, humanitats i ciències socials. Els usuaris del portal podran accedir a un volum creixent de dades obertes i altres recursos provinents d’infraestructures de recerca d’arreu d’Europa.

L’EOSC és el resultat col·lectiu de la integració i consolidació progressiva de diverses iniciatives europees d’aquest àmbit. El llançament actual, que permet accedir als primers conjunts de serveis i recursos, és un pas important per completar el portal en els pròxims 2 o 3 anys. Per desenvolupar les funcions bàsiques del portal, el programa Horizon 2020 hi ha destinat 600 milions d’euros.

L’estructura de govern del portal està integrada per un consell executiu, un consell d’administració i un fòrum de debat. Aquesta estructura s’encarregarà d’elaborar els plans estratègics, els plans de treball anuals i les normes de participació.

Per a més informació, podeu consultar el portal EOSC, així com la notícia publicada per la Comissió Europea.

Notícia del Portal de l’Observatori de la Recerca

Google Scholar, Web of Science i Scopus: una comparació sistemàtica de cites en 252 categories de temes

Els recomptes de cites de Google Scholar (GS), Web of Science (WoS) i Scopus són àmpliament consultats pels investigadors i molt utilitzats tant als processos d’avaluació de la investigació com al d’acreditació a cossos docents universitaris. Però, quina diferència hi ha entre aquestes bases de dades? 

En aquest treball publicat recentment s’hi investiguen 2.448.055 cites a 2.299 documents publicats en 2006 en anglés de 252 categories de temes de GS, i se comparen les dades de GS, WoS Core Collection i Scopus.

GS va trobar de forma consistent el major percentatge de cites en totes les àrees (93% -96%), molt per davant de Scopus (35% -77%) i WoS (27% -73%). GS va trobar quasi totes les cites de WoS (95%) i Scopus (92%). La majoria de les cites oposades només per GS provenen de fonts externes (48% -65%), que inclouen tesis, llibres, documents de conferència i materials no publicats. Molts no eren anglesos (19% -38%), i tendien a ser molt menys citats que les fonts que també estaven en Scopus o WoS.

Els resultats suggereixen que en totes les àrees les dades de cites de GS són essencialment un super-conjunt de WoS i Scopus, amb una cobertura extra substancial.

Pots consultar l’article al repositori Arxiv:

Martin-Martín, A ; Orduna-Malea, E. ; Thelwall, M ; Delgado-Cozar, E. (2018). “Google Scholar, Web Of Science, and Scopus: A Systematic Comparison of Citations in 252 Subject Categories” , Journal of Informetrics, vol. 12, no. 4, pp. 1160-1177. (Preprint). Arxiv, October 15, 2018 (Versión 1.4) https://doi.org/10.1016/J.JOI.2018.09.002

Tallers: Sexennis 2018

El Servei de Biblioteques i Documentació ofereix una sèrie de tallers destinats al PDI amb l’objectiu de conèixer les diferents bases de dades i plataformes en les quals  trobar els indicis de qualitat exigits en la convocatòria de la CNEAI d’enguany.

Les biblioteques han programat les següents sessions presencials:

 

Biblioteca d’Humanitats

 • Dia i hora:
  • 30/11/2018 a les 10.00 h
  • 03/12/2018 a les 16.30 h  COMPLET
  • 04/12/2018 a les 12.00 h  COMPLET
  • 05/12/2018 a les 09.00 h COMPLET
  • NOVES DATES
  • 10/12/2018 a les 16.30 h
  • 11/12/2018 a les 12.00 h
  • 12/12/2018 a les 09.00 h
 • Duració: 2 hores
 • Lloc: Biblioteca d’Humanitats. Sala de formació d’usuaris (primera planta).

Biblioteca de Ciències Socials

 • Dia i hora:
  • DRET. 30/11/2018 a les 09.00 h
  • ECONOMIA I CC. SOCIALS. 04/12/2018 a les 09.00 h
  • DRET. 03/12/2018 a les 16.30 h
  • ECONOMIA I CC SOCIALS: 10/12/2018 a les 16.30 h
 • Duració: 2 hores
 • Lloc: Biblioteca de CC Socials. Sala de formació d’usuaris (planta baixa).

La inscripció es realitzarà per ordre estricte de sol·licitud fins a completar places. Les aules disposen d’ordinadors i també podrà portar el seu propi portàtil.

Si pertanys a altre centre, contacta amb la teua biblioteca d’àrea per rebre informació.

Formulari d’inscripció (NO UTILITZES INTERNET EXPLORER)

Oferta de tallers setmana 5-9 novembre

Aquest dijous 8 de novembre la Biblioteca de Ciències de la Salut impartirà un taller adreçat als investigadors d’Infermeria del campus d’Ontinyent.

L’objectiu del taller és compartir estratègies per tal de millorar la visibilitat dels autors, i assessorar sobre les particularitats de les publicacions a l’àrea de Salut i la manera de triar la millor revista per publicar.

 

Destinataris: PDI d’Infermeria a Ontinyent

Data i hora: 8 de novembre a les 16:00 h.

Lloc: Aula d’Informàtica del Campus d’Ontinyent

 

A més, la Biblioteca de Ciències Socials ofereix també dos tallers amb l’objectiu de millorar la visbilitat dels autors, tot centrant-se en l’ús i les possibilitats del perfil de Google Scholar:

 

 

Destinataris: PDI dels centres d’Economia, Dret i Ciències Socials

Dates: 8 i 9 de novembre, a les 9:00 h.

Lloc: Aula de formació d’usuaris de la Biblioteca de Ciències Socials

 

 

 

Pots completar la inscripció a qualsevol dels tallers fent servir aquest enllaç.

 

Per a qualsevol consulta, escriu-nos a La Biblioteca Respon

« Siguientes entradas Recientes entradas »