Revistes i articles
Journal Citation Reports (JCR)
Guia d’ús
Scimago Journal Rank (SJR)
Guia d’ús

Journal Scholar Metrics

​IN-RECS, IN-RECJ, IN-RECH    Períodes coberts:
– IN-RECS: 1994-2009, 2010 solament ofereix l’índex d’impacte, 2011 versió Beta.
– IN-RECJ: 2001-2009, 2010 solament ofereix l’índex d’impacte.
– IN-RECH: 2004-2008.

Índex H de les Revistes Científiques Espanyoles segons Google Scholar Metrics:

2013-2017 2012-2016 2011-2015 2010-2014
2009-2013 2008-2012 2007-2011 

Guia d’ús

CIRC: Clasificación Integrada de Revistas CientíficasCARHUS Plus+
CAPES (Qualis) Classificació de revistes del Ministério da Educação do Brasil.
MIAR: Information Matrix for the Analysis of Journal: aquesta plataforma calcula l’ICDS (indicador que mostra la visibilitat de les revistes en bases de dades internacionals). A més, resulta molt útil per a conéixer en què bases està indexada la revista.
Co-Author Index: és una eina que pretén mesurar amb diferents indicadors l’índex de coautoría en els articles publicats per autors espanyols en revistes nacionals i internacionals. Resulta útil per a justificar les pràctiques d’autoria.
Metrics Toolkit: proporciona informació basada en l’evidència sobre les mètriques de recerca entre disciplines, incloent com es calcula cada mètrica, on pot trobar-se i com ha d’aplicar-se cadascuna d’elles. També proporciona exemples de com utilitzar les mètriques en sol·licituds d’acreditació acadèmica, subvencions i currículums.
Recuperació de cites i ressenyes
• Web of Science
Guia d’us
• Scopus
Guia d’us
• Proquest Central
Guia d’us
• Google Scholar – Google Acadèmic
Guia d’us
• Google Books
Guia d’us
CitEc
Guia d’us
• Aranzadi Instituciones, Iustel, Smarteca, Diario La Ley
Guia d’us